از تو نمی ترسم

میدانم روزی به سراغم خواهی آمد؛

از تو فرار نمی کنم

میدانم که یک روز دستانم را خواهی فشرد؛

از تو پنهان نمی شوم

میدانم که در کمال ناباوری،

غافلگیر خواهم شد...!

 

مرگ

مرگ

مرگِ دوست داشتنی،

نه می ترسم

نه فرار میکنم

و نه پنهان می شوم،

هر بار که خواستی، بیا ...!

جز وقت هایی که،

"دوستش دارم" ...


منبع : عشقم مهنازاز تو نمی ترسم منبع : عشقم مهنازاز تو نمی ترسم منبع : عشقم مهنازاز تو نمی ترسم
برچسب ها : میدانم ,ترسم